Chuyên Đề 3&5

1/ Các bài giảng

Bài giảng 1 (CĐ5): Sử dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học – Công nghệ dạy học số

Bài giảng 2 (CĐ3): Tiếp cận CDIO

Bài giảng 3 (CĐ3): Vai trò và nhiệm vụ của các giảng viên

2/ Các video bài giảng: video1, video2, video3

3/ Bài giảng 4: Hướng dẫn tạo video dạy học bằng smart phone

4/ Video ví dụ

5/ Video dùng Office Lens để số hóa các tư liệu dạy – học

6/ Tải “Hướng dẫn thực hiện project kết thúc chuyên đề 3” tại đây

7/ Video mẫu cho project kết thúc

8/ Tải phần mềm Camtasia 9 và hướng dẫn cài đặt tại đây

9/ Tải “Hướng dẫn thực hành Camtasia để tạo video dạy học” tại đây

10/ Bài thực hành tổng hợp tạo Tvideo: 1/ Hướng dẫn; 2/Các file để thực hành