Bồi dưỡng thực hiện Mobilearning Technology

Trang tải các tư liệu bồi dưỡng và tập huấn

1/ Chương trình bồi dưỡng và tập huấn (chính thức)

3/ Bài mở đầu: “Kinh nghiệm sử dụng Digital Technology“, video

4/ Bài giảng “Tổng quan vềhệ thống tín chỉ“, video

5/ Bài giảng “Tổng quan về áp dụng tiếp cận CDIO“, Video

6/ Bài giảng “Sử dụng The CDIO Syllabus“, video

7/ Bài giảng ” Các vai trò, nhiệm vụ giảng viên trong GD ĐH“, video

8/ Bài giảng “Biên soạn kịch bản sư phạm“, video

9/ Sử dụng Smart phone để tạo các tư liệu nguồn: Office Lens & OpenCamera

10/ Tải Camtasia 9 và hướng dẫn cài đặt tại đây

11/ Thực hành Camtasia tạo các video dạy học.

12/ Sử dụng Moodle trong kiểm tra đánh giá năng lực thực hiện

13/ Bài thực hành tổng hợp 1: 1/ Hướng dẫn, 2/Các file để thực hành

14/ Tải file “Hướng dẫn Project kết thúc (tại đây)

15/ Hướng dẫn Install, Crack, Update Camtasia 9 (tại đây)